ATELJÉBESÖK – Christina SKÅRUD i hennes ateljé. (OBS Tiden!)

Christina Skårud (f.1973 i Västerås) bor och arbetar i Göteborg och är utbildad på Konsthögskolan Valand.
Christina Skårud arbetar med måleri, objekt och installationer. Tematiskt rör sig hennes konst i gränslandet mellan plats och händelse, en slags scener som är tidsmässigt svårlokaliserade. Via skuggan förflyttar hon sig från det reella in i det fördolda. Det är ovisst om man befinner sig framför en vardagsfond eller mitt i ett skräckscenario. Verken berör ofta frågor kring det undermedvetna, är laddade med konsthistorisk symbolik och kan ses som en slags besvärjelse och undran över sakernas tillstånd.
Skårud har bland annat haft utställningar på Kalmar Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, Värmlands Museum och Konsthallen i Vänersborg. Hon finns representerad i flertalet samlingar, exempelvis Göteborgs Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Statens Konstråd samt Stena Stiftelsen.
Se mer på https://www.christinaskarud.com/

o Plats: Stenkolsgatan 3, Ringön, Göteborg, klockan 18.00. OBSERVERA TIDEN!
o Sista anmälningsdag: fredagen 14 april.
o Kostnad: 100 kr, skriv ”Ateljébesök”(betalas över postgiro i förskott).