ATELJÉBESÖK – Erland Forsberg, ikonmålare.

Forsberg föddes i Borgå som son till kyrkoherden i Södra svenska församlingen i Helsingfors. Han blev teologie kandidat i Helsingfors och är 1970 prästvigd för Borgå stift i Finland. Erland studerade konstvetenskap vid Uppsala universitet, vilket resulterade i en filosofie kandidatexamen där. Han gick som ung i lära hos Robert de Caluwé i Esbo i Finland. Hos honom lärde han sig ikonmåleri enligt traditionell teknik. På 1970-talet var han lärare i målning vid Oskarshamns folkhögskola. Därefter blev han konstnär på heltid och sedan dess verkat som ikonmålare i Sverige. Forsberg menar att ikonmåleriet är all kristen konsts ursprung och att detta, trots sitt grekisk-ortodoxa ursprung, har sin plats som förnyare av den samtida kyrkliga konsten, som till stora delar förlorat både innehåll och budskap.
Han finns representerad i ett stort antal kyrkor i Sverige och i några kyrkor i Finland.

o Plats: Bifrostkyrkan, Lantbruksgatan 2, Mölndal.
o Sista anmälningsdag: fredagen 10 februari.
o Kostnad: 100 kr, skriv ”Ateljebesök”
(betalas över postgiro i förskott).