Konstnärsbesök av Erland Forsberg, ikonmålare.

Forsberg föddes i Borgå som son till kyrkoherden i Södra svenska församlingen i Helsingfors. Han blev teologie kandidat i Helsingfors och är 1970 prästvigd för Borgå stift i Finland. Erland studerade konstvetenskap vid Uppsala universitet, vilket resulterade i en filosofie kandidatexamen där. Han gick som ung i lära hos Robert de Caluwé i Esbo i Finland. Hos honom lärde han sig ikonmåleri enligt traditionell teknik. På 1970-talet var han lärare i målning vid Oskarshamns folkhögskola. Därefter blev han konstnär på heltid och sedan dess verkat som ikonmålare i Sverige. Forsberg menar att ikonmåleriet är all kristen konsts ursprung och att detta, trots sitt grekisk-ortodoxa ursprung, har sin plats som förnyare av den samtida kyrkliga konsten, som till stora delar förlorat både innehåll och budskap.
Han finns representerad i ett stort antal kyrkor i Sverige och i några kyrkor i Finland.

Erland Forsberg av

Bilder på medlemmar av

Bilder på medlemmar av

Ikon av Erland Forsberg av

Denna har köpts av föreningen.

av

av

Avslutande bild på medlemmar av

av

av