Om

Mölndals Konstförening startade 1944 med mål att väcka intresse för god konst.
Föreningen anordnar ateljébesök hos konstnärer och konstnärer bjuds också in för att hålla föredrag.
Inköp av konst används för ett medlemslotteri en gång om året.
Föreningen är ansluten till Sveriges Konstföreningar.

Medlemsavgift 200:- per kalenderår. För att få vara med i årets utlottning ska du ha betalat års-avgiften.
Du som är eller vill bli medlem betalar in till Mölndals Konstförening PlusGirokonto: 42 72 90-2.

Kom ihåg att ange namn och adress. Uppge gärna även din epostadress och mobilnummer eftersom vi vill ha möjlighet att få kontakt med medlemmarna för att påminna om evenemang.

Vad är en konstförening?
En konstförening är en ideell förening med ändamål att väcka, underhålla och bredda intresset för kunskap om konst.